BLVC Plan

Voordat van start kan worden gegaan met de bouw, is het gebruikelijk om een BLVC plan op te stellen. Steeds meer Nederlandse gemeenten eisen op voorhand inzahet hebben van een BLVC plan is erg belangrijkge in de bouwplannen en dan met name in het logistieke gedeelte. Het is immers van belang dat de omgeving geen of zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Om deze reden is het BLVC plan in het leven geroepen. Hierin staat vermeld welke maatregelen worden genomen om de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie gedurende het bouwproces te waarborgen. In sommige gemeenten, zoals Amsterdam, is het sinds 2002 al verplicht om een BLVC plan te hebben. De bouw kan anders niet worden gestart.

Waarom een BLV plan?

Er valt simpelweg niet aan te ontkomen: overlast tijdens de uitvoering van een (grootschalig) bouwproject. Om die overlast echter tot een minimum te beperken, is het BLVC plan in het leven geroepen. Hierin staat nauwkeurig en tot in detail vermeld hoe daarmee moet worden omgegaan. Aan de hand van goede en doeltreffende beheersmaatregelen kan namelijk veel overlast worden voorkomen.

Zo moet worden nagedacht over de effecten op de omgeving, hierin is de bouwlogistiek een belangrijke invloedsfactor. Ook weerstand bij omwonenden dient te worden geadresseerd. Door op het juiste moment de juiste maatregelen te treffen en alle partijen bij het plan te betrekken, wordt deze weerstand voorkomen en blijven klachten uit. Het uiteindelijke doel hiervan is besparing van tijd en daarmee dus geld voor het bouwproject. Een goed BLVC plan is onmisbaar.

Is een BLVC plan verplicht?

Of een BLVC plan verplicht is, hangt af van de gemeente waarin wordt gebouwd. Met name in grote gemeenten, waar – bijvoorbeeld vanwege verkeersdrukte – snel veel overlast kan ontstaan, wordt vaak aangedrongen op een goed voorstel. De bereikbaarheid van de bouwlocatie en omliggende delen mag niet in het geding komen en ook mag de leefbaarheid niet sterk verminderen. Uiteraard is ook de (verkeers)veiligheid van belang.

Dit zijn de drie pijlers van een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving voor bewoners en omgeving. BouwAanvoerders helpt u met het opstellen van een solide BLVC plan waarin deze drie belangrijke componenten uitgebreid worden behandeld. Bovendien is een goede logistieke aanpak ook de basis voor het Bouwveiligheidsplan. Zo slaat u 2 klappen in 1 keer. Onze professionals zorgen met hun kennis en kunde dat de logistiek rondom het project uitstekend is geregeld. Hierdoor verloopt de bouw gestroomlijnd.

Goede bouwlogistiek bespaart in de kosten

Het BLVC plan maakt onderdeel uit van de bouwlogistiek. Om het belang van een goed plan te onderstrepen, is het belangrijk om te weten dat de kosten van logistiek binnen een bouwproject gemiddeld zo’n 12 procent van de aanneemsom vormen. Dat gaat, in het geval van een groot project, dus om een flink bedrag. Door het aandacht te geven, anders en beter te doen, kan hierop fors worden bespaard.

Een van de manieren om dat te doen, is de inzet van bouw HUB’s / bouw bufferlocaties buiten de stad. Alhoewel een HUB doeltreffend werkt, kan het ook eenvoudiger, zoals combinatievrachten of een bouwticketsysteem. Met een goed doordacht logistiek plan wordt meteen duidelijk welke maatregelen kunnen zorgen voor directe en eenvoudig kostenbesparing. Bouwen is maatwerk en dat geldt dus ook voor de logistiek rondom het project. Onze experts helpen u daarbij.

Kies voor een goed doordacht BLVC plan

Het opstellen van een goed BLVC plan voor uw bouwproject is maatwerk én vakwerk. Hiervoor is kennis van de logistiek maar vooral van de bouw nodig. Om die reden heeft het BouwAanvoerders team een bouwkundige achtergrond. Dankzij onze jarenlange ervaring beschikken onze professionals inmiddels over de juiste kennis en weten zij wat wel, en wat niet werkt.

Naast kennis, ervaring en kentallen die we inzetten voor het beste logistiek plan, beschikken we bij BouwAanvoerders over geavanceerde ICT-tools. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor de bouwlogistiek Deze tools zijn ook voor u beschikbaar, u coördineert en monitort uw bouwlogistiek en heeft daarmee grip op de bouwlogistiek en daarmee op uw bouwproces.

Wij kunnen u al het werk uit handen nemen en onze HUB’s/ bouw-bufferlocaties inzetten, maar zijn ook beschikbaar om u hulp te bieden als u liever zelf alle logistiek coördineert. Denk daarbij dus ook aan hulp bij het opstellen van een BLVC plan of het beschikbaar stellen van onze ICT-tools. Met onze mix van effectiviteit en efficiëntie staan wij garant voor een schaalbare oplossing op maat. Een oplossing die past bij uw bouwproject. Meer weten? Mail naar info@bouwaanvoerders.nl.

Waarom BouwAanvoerders?

  • Meest actuele kennis en inzichten
  • Schaalbare oplossingen voor elk project
  • De slimste ICT tools in de branche
  • Inzet van Social Return
  • Door bouwers voor bouwers
Back to Top